ایرانیت گالوانیزه ۱۱

ایرانیت گالوانیزه ۱۱ به یک ورق آهن که با فلز روی پوشانده شده، ورق ایرانیت گالوانیزه گفته می شود.
ورق های گالوانیزه حتی در صورت ایجاد فشار و خراش ، در آن ها تغییر شکل فیزیکی ایجاده نشده و همچنین زنگ نمی زنند.
گالوانیزه گرم از پوشش فولاد یا آهن توسط روی ذوب شده ساخته می شود و فرآیند ساده ای دارد؛ همچنین یکی از بهترین راه ها برای محافظت از فولاد یا آهن است.

غوطه ور شدن فولاد یا آهن در روی مذاب ، یک لایه آلیاژ روی و آهن روی قطعه ایجاد می کند. قسمت تحتانی این لایه که در تماس با قطعه است دارای آلیاژ روی و آهن و قسمت فوقانی دارای روی خالص است.
این لایه کل سطح قطعه را پوشانده است، به طوری که هیچ نقطه ای روی سطح قطعه ای که فاقد پوشش باشد برای شروع زنگ زدگی یافت نمی شود.

برای تماس اینجا کلیک کنید