ورق های شیروانی

ورق های شیروانی از زمان های بسیار قدیم کاربرد های بسیاری داشته اند. در گذشته ، بیشتر مناطق شمالی کشور از خاک رس سقف های شیروانی درست می کردند. پس از مدتی برای ساخت این سقف ها از سیمان استفاده کردند. امروزه با وجود تنوع صفحات و سایر مصالح ، از ورق های شیروانی برای … ادامه مطلب