ورق ایرانیت گالوانیزه چیست ؟

جالب است بدانید که سالانه بیشتر از ۴۰ میلیون تن فولاد از طریق روش های متفاوت گالوانیزه می شود؛ که از این ۴۰ میلیون تن فقط یک چهارم آن مربوط به ورق ایرانیت گالوانیزه می باشد، سه چهارم دیگر به شکل قطعات، لوله و سیم تولید می شود.
همچنین فرآنید انجام گالوانیزه روی لوله ها یا محصولات دیگر کاملاً به یک شکل است اما برای ورق ایرانیت گالوانیزه کمی متفاوت است چرا که در فرایند گالوانیزه کردن ورق مقدار کمی مواد افزودنی نیز به کار می رود که صرفاً این مواد باعث می شوند که محصول نهایی قابلیت انعطاف پذیری به خود بگیرد.

در آخر اینکه این مواد افزودنی تنها مخصوص این ورق ها می باشند؛ همانطور که در متن بالاتر به روش های مختلف گالوانیزه کردن ورق های آهنی اشاره کردیم در ادامه مراحل انجام روش غوطه ور نمودن ورق در روی مذاب را مورد بررسی قرار می دهیم.

برای تماس اینجا کلیک کنید