پشم شیشه چیست ؟

در زبان انگلیسی با rockwool, fiberglass, glass wool و این نام ها شناخته می شود. همچنین از الیاف معدنی می باشد که در واقع نوعی عایق حرارتی صوتی است که متشکل از مواد بازیافتی ، شیشه مذاب و همچنین مقداری شن و رزین معمولی است.
الیاف پشم شیشه بسیار ریز و سوزنی شکل هستند. یک رول آن معادل حداقل ۱۰ بطری لیوان بازیافتی است. پشم شیشه به صورت رشته های پشم شیشه ای تولید می شود و از الیاف طولی استوانه ای نسبتاً کوتاه تشکیل شده است.

اصطلاح پشم نیز با الیاف بازیافتی یا ضعیف شده مترادف است.
استفاده از پشم شیشه در جهان بیش از ۷۰ سال سابقه دارد و در ایران حدود ۴۰ سال است که صنعتگران بخش خصوصی و دولتی این الیاف را تولید می کنند. با این حال ، به معنای گسترده تر ، می توان گفت که استفاده عمومی و تولید الیاف معدنی به سال ۱۸۰۰ میلادی در بخش بین المللی بازمی گردد.

برای تماس اینجا کلیک کنید