سقف شیروانی:

سقف یکی از ارکان مهم هر بنایی می باشد.
ساختن هر ساختمانی تنها با وجود سقف معنا پیدا می کند؛ و در غیر این صورت بیهودست.
سقف ها انواع مختلفی دارند؛ از جمله تیردال، شیروانی، یوبوت و… . ما به توضیح سقف های شیروانی خواهیم پرداخت.
قطعاً در سفر به مناطق شمالی کشور این مدل سقف ها را با رنگ های متفاوت را دیده اید.

برای تماس اینجا کلیک کنید